Nabízíme stavební dozor pro soukromý i veřejný sektor. Dle stavebního zákona se rozumí činností stavebního dozoru kontrolní činnost, při které zároveň stavební dozor zastupuje investora a komunikuje s ostatními účastníky stavebního řízení. Náplní této činnosti je kontrola postupu, bezpečného provádění stavebních prací, kvalita práce a dodávek.

 

V této oblasti poskytujeme tyto služby:

 

   Konzultace stavebního záměru

   Zajištění projektové dokumentace

   Vyřízení stavebního povolení nebo ohlášení stavby

   Příprava předávacího protokolu staveniště

   Předání staveniště dodavateli

   Svolávání a vedení kontrolních dnů

   Dohled nad kvalitou a vhodností stavebních prací

   Kontrola souladu prováděných prací s výkresovou dokumentací a specifikacemi

   Kontrola dodržování časového plánu

   Kontrola zápisů do stavebního deníku a zápisy do deníku

   Kontrola zakrývaných konstrukcí a materiálů

   Kontrola souladu fakturací s cenovou nabídkou a provedenými pracemi

   Převzetí dokumentace, osvědčení, protokolů, revizí od dodavatelů

   Soupis vad a nedodělků díla

   Příprava předávacího protokolu stavby

   Přejímka díla od dodavatelů klientovi

   Kontrola odstraňování vad a nedodělků

Najdete nás také na facebooku, kde naleznete mimo jiné také větší množství fotografií námi realizovaných staveb. 

Aktuality od nás:

2.4.2020
Vloženy 7 nových fotogalerií realizací staveb a rekonstrukcí.

2.4.2020
Aktualizace naší nabídky práce a strojů a rozšíření nabídy kontejnerů.

10.5.2017
Vložena nová fotogalerie z rekonstrukce koupelny ve Světlé Hoře..

12.5. 2017
Vloženy nová fotogalerie z rekonstrukce střelecké bašty na hradě Sovinci a z rekonstrukce další koupeny .

21.6.2016
Právě jsme spustili nové webové stránky. V případě že nenaleznete odpověď na Váš dotaz, neváhejte nás kontaktovat prostřednistvím formuláře nebo využijte přiložených kontaktů.